Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2014

nikaaaa
4338 f89a

March 26 2014

nikaaaa
Krakowski Alarm Smogowy.
Reposted fromsonaive sonaive viasadworld sadworld
nikaaaa
8168 ebe1
Reposted fromoutline outline viasadworld sadworld
nikaaaa
Nigdy niczego nie żałuj. Jeśli jest dobrze, to cudownie. Jeśli jest źle, to doświadczenie.
Reposted fromswojszlak swojszlak vianables nables
nikaaaa
7265 0fcc
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianables nables
8807 976b
Reposted fromkinngpinn kinngpinn viasadworld sadworld
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viasadworld sadworld
nikaaaa
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viasadworld sadworld
9896 08dc
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viasadworld sadworld
nikaaaa
Reposted frombluuu bluuu viasadworld sadworld
별의별 험한꼴 헤치고 일어난놈
I’m the kid that fought through all sorts of awful things to stand up
— Zico – 4 My Town feat. Mino
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsanedreamer insanedreamer
6597 a4e8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasadworld sadworld
nikaaaa
Problemem jest to, że myślisz że masz czas.
— Budda
Reposted fromohshit ohshit viasadworld sadworld
nikaaaa
4154 1d7c 500
Reposted fromcompanypfk companypfk viasadworld sadworld
2415 4b51 500
Reposted fromerial erial viaplikmuzyczny plikmuzyczny
nikaaaa

- nie patrz tak na mnie.

- jak?

- jakbyśmy planowali jakąś wspólną przyszłość.

— K&R
Reposted fromliquirizja liquirizja viasadworld sadworld
nikaaaa
Facet to powinien być facet, ja pierdole, powinien Cię wziąć przycisnąć do ściany i pocałować tak, aby zabrakło Ci tchu!
— ja pierdole, brak facetów.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viasadworld sadworld

February 17 2014

2044 75c7
Reposted fromdeviate deviate viatobecontinued tobecontinued
4424 dbc2 500
6061 742f

kissedbyatroll:

I love how he just catches her

Reposted fromtayfun tayfun viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl